De praktijk – Tandarts B.T. van Egdom – Zutphen

De praktijk

U kunt rekenen op de persoonlijke deskundigheid en ervaring binnen ons team.

Meteen na mijn afstuderen heb ik mij toegelegd op orthodontie en cosmethische tandheelkunde. Met uitzondering van specifieke kaakchirurgische ingrepen en het plaatsen van implantaten, worden alle voorkomende tandheelkundige ingrepen binnen onze praktijk uitgevoerd.

Uiteraard blijven wij continue op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, door het zeer regelmatig volgen van bijscholing.

Inschrijving in het Kwaliteits Register Tandartsen is daarvan een logisch gevolg.

Onze specialiteiten liggen bij:

  1. het totale pakket aan orthodontische behandelingen ( beugels) , waarvoor we verwijspraktijk zijn voor andere collega’s.
  2. esthetische tandheelkunde